รู้จักโปรแกรม Scratch

14 พฤษภาคม 2021

Google+
Line

อย่างที่รู้ ๆ กันอยู่แล้วว่าปัจจุบัน เทคโนโลยีล้ำหน้าเราไปกันจนแทบจะตามไม่ทันทีเดียว ซึ่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ถือเป็นหัวใจหลักอย่างนึงของระบบการศึกษาในปัจจุบัน ที่ต้องเตรียมความพร้อมและฝึกทักษะให้กับนักเรียนในระดับต่าง ๆ โดยทั่วโลกล้วนแล้วแต่หันมาใช้เทคโนโลยีด้วยเครื่องมือสร้างและเขียนโปรแกรมเพื่อเพิ่มความสนุกและความน่าสนใจแก่ผู้เรียนนั่นคือโปรแกรมที่ชื่อว่า Scartch นั่นเองก่อนที่เราจะไปรู้จักโปรแกรม Scratch เราต้องรู้จักการเขียนโปรแกรม หรือที่เรียกกันว่า Coding กันก่อน

Coding หรือ Programming หรือที่เราเรียกว่าการเขียนโค้ดคือการเขียนคำสั่งคอมพิวเตอร์ ซึ่งชุดคำสั่งที่เขียนเสร็จแล้ว เราจะเรียกว่า โปรแกรม (program) ถ้าเราเรียนเขียนโค้ดเสร็จ เราก็จะสามารถสร้างโปรแกรมได้นั่นเอง ซึ่งเราสามารถแบ่งการเขียนโปรแกรมได้ 2 ประเภทคือ การเขียนโปรแกรมที่ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ (Unplugged) และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Plugged)


ทำความรู้จัก Scratch

โปรแกรม Scratch (อ่านว่า สะ – แครช) เป็นโปรแกรมภาษา ที่ผู้เรียนสามารถสร้างชิ้นงานได้อย่างง่าย เช่น นิทานที่สามารถโต้ตอบกับผู้อ่านได้ ภาพเคลื่อนไหว เกมดนตรี และศิลปะ และเมื่อสร้างเป็นชิ้นงานเสร็จแล้ว สามารถนำชิ้นงานที่สร้างสรรค์นี้ แสดง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นบนเว็บไซต์ได้ ทำให้ผู้เรียนได้ เรียนรู้หลักการทางคณิตศาสตร์ และแนวคิดการโปรแกรมไปพร้อม ๆ กับการคิดอย่างสรรค์สรรค์ มีเหตุผล เป็น ระบบ และเกิดการทำงานร่วมกัน

 

ปัจจุบันการเขียนโปรแกรมภาษา Scratch ได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะเปิดให้ใช้งานได้ฟรี ถูกนำไปแปลใช้งานกว่า 70 ภาษา ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลก มีการแบ่งปันผลงานกว่า 40 ล้านผลงานจากผู้ใช้มากกว่า 40 ล้านคน

 

สแครตช์ถูกออกแบบขึ้นสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 8-16 ปี เพื่อพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ การใช้เหตุผล ทักษะทางคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ สู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ในวิชาชีพต่าง ๆ


Google+
Line

บทความที่เกี่ยวข้อง