ทำไมเด็ก 9-15 ปี ต้องรู้จัก Brainstorm

25 ตุลาคม 2021

Google+
Line

แพลตฟอร์มสร้างผลงานด้วย Coding เพื่อเด็กไทยก้าวทันโลกBRAINSTORM คืออะไร 

ปัจจุบันที่เทคโนโลยีได้อยู่กับเราในชีวิตประจำวันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเลต เกม อนิเมชั่น หรือแอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่ดึงดูดให้เราใช้เวลาไปกับมัน ก่อนที่เราจะถูกเทคโนโลยีนั้นควบคุมการใช้ชีวิต  BRAINSTORM เป็น Coding Platform ที่สร้างขึ้น เพื่อให้เด็กไทยวัย 9-15 ปี ได้เริ่มต้นเรียนรู้การควบคุมเทคโนโลยีพวกนั้นแทน โดยเริ่มจากการฝึกกระบวนการคิดเชิงตรรกะ การคิดเป็นลำดับขั้นตอน ฝึกจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหา จนสามารถ Coding หรือเขียนโปรแกรม ควบคุมการสร้างเกม อนิเมชั่น ไปจนถึงสร้างแอพพลิเคชั่นต่างๆได้เอง โดยที่ไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อน เพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ในยุคศตวรรษที่ 21 หัวใจหลักของ Brainstorm 

เราเป็นแพลตฟอร์มที่ส่งเสริมให้เด็กไทยลงมือสร้างสรรค์ผลงานที่มีเพียงหนึ่งเดียวของตัวเองออกมาไม่ว่าจะเป็น เกม อนิเมชั่น หรือแอพพลิเคชั่น โดยการใช้ Coding ภาษาที่ 2 ของโลกในปัจจุบันเป็นเครื่องมือ 

 เชื่อใจใน Brainstorm  

Brainstorm ได้รับการดูแลหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญ และสนับสนุนโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA ในการพัฒนา EDTECH (Education Technology) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ Coding ของเด็กไทย ทำให้มั่นใจได้เลยว่าหลักสูตรการเรียนรู้ของเราจะมีประสิทธิภาพมากพอที่จะพัฒนาศักยภาพทางด้านความคิดและ Coding ให้กับน้องๆได้อย่างแน่นอน 

โดยหลักสูตรของเรามีการดูแล ควบคุมคุณภาพโดย รศ. ธีรวัฒน์ ประกอบผล 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอน Coding ของประเทศไทย 

และอาจารย์ผู้สอนซึ่งได้รับรางวัลด้านการออกแบบและเขียน Code ระดับประเทศ 


Google+
Line

บทความที่เกี่ยวข้อง